Šaltinis

Atnaujinta „Šaltinio“ svetainė skirta šeštadieninėms lituanistinėms mokykloms. Ją sudaro du skyriai: Metodiniai patarimai bei Mokomoji medžiaga. Pirmajame skyriuje skelbiami metodiniai patarimai mokytojams (ir tėvams) – kaip dirbti su vadovėliais „Aš – pirmokas“, „Aš – antrokas“, „Mes – trečiokai“, „Mes – ketvirtokai“, detalizuotos „Lietuvių kalbos ugdymo/si gairės šeštadieninių mokyklų I – IV klasei“, pristatomi minėti vadovėliai. Ateityje mokytojai ras ir kitokios metodinės medžiagos. Antrajame skyriuje bus pateikiama įvairi mokomoji medžiaga: diktantų tekstų, skaitymo ir rašymo pratimų bei žaidimų, lietuvių kalbos gramatikos užduočių, vaikų literatūros įdomybių, vadovėlių medžiagos papildymų ir kt. Visa svetainės medžiaga mokytojai naudosis nemokamai.

Metodiniai patarimai

Lituanistinės mokyklos mokytojo knygos: Lietuvių kalbos vadovėliai lituanistinėms mokykloms:

Mokomoji medžiaga

  © Elena Marcelionienė