Šaltinis - vadovėliai pradinukams
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Užsienio lituanistinės mokyklos

Svetainėje rasite šią metodinę medžiagą:

 • I – IV klasių ilgalaikius lietuvių kalbos ugdymo planus pagal atnaujintą 2016 m. lietuvių kalbos programą.
 • I pusmečio savaitinius lietuvių kalbos ugdymo planus pagal „Šaltinėlį“ (I klasei), „Naująjį šaltinį“ (II, III ir IV klasei).
 • Diagnostinio ir apibendrinamojo vertinimo užduočių, pasiekimų vertinimo lentelių, aprašų.
 • Diktantų ir jų analizės pavyzdžių.
 • Metodinių patarimų, kaip skaityti ir analizuoti grožinius ir negrožinius tekstus.
 • I – IV klasių mokiniams siūlomų skaityti knygų sąrašus.

Nuo šių mokslo metų svetainėje pateikiama medžiagos ir užsienio lietuvių šeštadieninėms lituanistinėms mokykloms:

 • Lietuvių kalbos ugdymo/si gairės šeštadieninių mokyklų I – IV klasei.
 • Supažindinimas su vadovėlių komplektais „Aš – pirmokas“ ir „Aš – antrokas“.
 • Mokytojo knyga „Aš – pirmokas“.
 • Mokytojo knyga „Aš – antrokas“.
 • Mokytojo knyga „Mes - trečiokai“.
 • Seminarų lituanistinių mokyklų mokytojams temos.

Kviečiame lankytis mūsų svetainėje! Jeigu norite pasidalyti patirtimi, kyla sunkumų ugdant mokinių kalbą, reikalinga metodinė pagalba, rašykite adresu marcelioniene@gmail.com.

ŠVIESOS, TIKĖJIMO, VILTIES MUMS VISIEMS!

© 2017 Elena Marcelionienė Marijos Marcelionytės piešinys iš žurnalo "Bitutė"